Billigere plug-in hybrider fra 1.juli

5 juni 2013

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) økes vektfradraget for plug-in hybrider fra 10% til 15%, med effekt fra 1.juli 2013. Dette bidrar til å gjøre biler som Opel Ampera, Toyota Prius plug-in og Volvo V60 mer konkurransedyktige.


 

Plug-in hybrider har på generelt grunnlag relativt lave utslipp, men noe høyere vekt enn tilsvarende diesel-og bensinbiler. Grunnen til vektøkningen er at plug-in hybrider må ha med seg batterier og el-komponenter i tillegg til tradisjonell drivlinje. I det norske avgiftssystemet straffes tunge biler ganske hardt. Dermed vil plug-in hybridenes lave CO2 – avgift i stor grad spises opp av høy vektavgift.

 

For å kompensere for dette, har alle hybridbiler frem til nå fått 10% fradrag i beregningsvekten for engangsavgift. I RNB 2013 beholdes vektfradraget for vanlige hybrider på 10%, mens vektfradraget for plug-in hybrider økes til 15%.

 

Denne endringen føyer seg inn i en gradvis omlegging av avgiftssystemet over de senere årene, med mer fokus på utslipp. I sum bidrar endringene til å redusere prisen på plug-in hybrider, og å gjøre disse mer konkurransedyktige i forhold til sammenlignbare bensin-og dieselbiler.  Tabellen under viser avgiftsutviklingen for noen utvalgte biler siden 2011. I denne perioden har avgiftene på en Toyota Prius plug-in hybrid falt med nærmere 11.000 kroner, mens en Volvo V60 plug-in hybrid har fått en avgiftsreduksjon på hele 71.000 kroner.

 

Dersom vi skal nå målsetningen om 85 gram CO2 – utslipp fra nye biler i 2020, er en fortsatt omlegging av avgiftssystemet i retning av lavutslippsbiler helt nødvendig. Vi er glade for at myndighetene gradvis tar grep, og forventer en fortsatt utvikling av bilavgiftene som gjør det mer og mer attraktivt for folk flest å velge miljøvennlig.

 

Avgiftsutvikling for utvalgte biler siden 2011. Klikk på grafen for større versjon

 

Avgiftsberegning for utvalgte biler siden 2013. Klikk på grafen for større versjon

Viser 1-8 av 273 artikler

Vis flere nyheter