Eventyrlig elbilsalg i 2011

5 januar 2012

 

I 2011 ble det registrert 2.240 nye elbiler i Norge, i følge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Dette er et historisk høyt tall, både i norsk og i global sammenheng. Totalt sett ruller det om lag 5.500 elbiler på norske veier ved årsskiftet. Se full statistikk på Grønn Bils hjemmesider


 

Aldri tidligere har det vært solgt elbiler i slike volum i Norge. Den tidligere salgsrekorden fra 2010 var på 722 elbiler. Også i global sammenheng er de norske salgstallene oppsiktsvekkende høye. Norge konkurrerer med Frankrike og Tyskland om å være det tredje største markedet for elbiler i verden, bak USA og Japan. Målt i solgte elbiler per innbygger, troner Norge soleklart på verdenstoppen for 2011.

 

Mitsubishi sto egenhendig for 46% av elbilsalget i 2011. Til sammen sto de tre tilnærmet identiske elbil-trillingene Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn og Citroën C-ZERO for 64% av salget. I løpet av årets siste måneder rakk også Nissan å levere ut hele 381 eksemplarer av sin nye elbil LEAF. En oversikt over ladbare biler som selges i Norge finnes på Grønn Bils hjemmesider

 

"I 2011 har store, internasjonale bilprodusenter begynt å selge elbiler i Norge. Som en følge av dette har prisene gått ned, og det har blitt mye lettere å få kjøpt elbil både i og utenfor byene" sier Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder i Grønn Bil. Elbilforhandlere med servicetilbud finnes nå fra Tana i nord til Mandal i sør. En oversikt over alle elbilforhandlere finnes på Grønn Bils hjemmesider

 

Den økte tilgjengeligheten av elbiler vises også tydelig på salgsstatistikken. "Selv om urbane områder fortsatt står for størstedelen av elbilsalget, selges det også mange fler elbiler i distriktene enn før", sier Hannisdahl.  Oslo og Akershus sto til sammen for 50% av elbilsalget i 2011. Også i antall solgte elbiler per innbygger kommer de større by-fylkene godt ut. Nederst på listen ligger Finnmark, Hedmark og Sogn og Fjordane.

 

Antall solgte elbiler, i 2011, fylkesvis, per 10.000 innbygger

 

30% av elbilene i 2011 ble solgt til bedrifter og offentlige virksomheter. Til sammenligning var næringsandelen for det totale nybilsalget i 2011 på 41,1%. "Privatmarkedet forsetter å være det viktigste markedet for elbiler, andelen private kjøpere er høyere for elbiler enn for andre biler", sier Hannisdahl. Allikevel er potensialet stort for elbiler i næring, ikke minst i kommuner. "Mange kommunebiler er små biler som kjører mindre enn 10 mil per dag i et forutsigbart kjøremønster. Dette er som skreddersydd for elbiler", sier Hannisdahl. 

 

Om Grønn Bil

Grønn Bil er et prosjekt som jobber for 200.000 elbiler og ladbare hybridbiler på norske veier i 2020. Dette målet er et viktig skritt på veien mot nullutslipp fra veitransporten. Prosjektet eies av Energi Norge, og finansieres av Transnova. I tillegg er Kommunenes Sentralforbund og miljøstiftelsen ZERO i styringsgruppen.

 

Vedlegg

Vedlegg 1: Elbilsalg i 2011 fordelt på måned og merke

 

Vedlegg 2: Elbilsalg 2011, per fylke

 

Kontaktperson: 

Ole Henrik Hannisdahl

Prosjektleder

97 78 26 77

 

Rettelse: I den opprinnelige pressemeldingen skrev vi at det totalt ble solgt 2.292 elbiler i Norge i 2011. Riktig tall skal være 2.240. Vi beklager dette.

Viser 1-8 av 273 artikler

Vis flere nyheter